į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
 lt  |  ru 
Naujienos
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SEMINARAS „ŠEIMA IR DARŽELIS KELIAS Į PARTNERYSTĘ“

2016 m. balandžio19 d., 9.00 val. lopšelyje-darželyje vyks seminatas Visagino miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogams. Seminaro autorės/lektorės  Nadežda Kostygova direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Jelena Carevskaja auklėtoja. Programos lektorės Rasa Jurevičienė, Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Regina Servut, Jelena Veselova, Larisa Minič Visagino vaikų lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (VPC) auklėtojos, Liolia Pazniak, Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

 
 
AKCIJA

S V E I K A T I N I M O    A K C I J A  „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“.

Akcija skirta Pasaulinei sveikatos dienai paminėti.

2016 m. balandžio 6 d. , 10.00 val. KVIEČIAME Į MASINĮ BĖGIMĄ ,,AŠ BĖGU - 2016”.

* TIKSLAS

Populiarinti bėgimo kultūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, skatinti domėjimąsi bėgimu. Formuoti teigiamą požiūrį į bėgimą kaip sveikatinimo priemonę ir ugdyti poreikį bėgiojimui drauge su šeima. Padėti suvokti bėgiojimo svarbą fizinei ir psichinei sveikatai.

* UŽDAVINIAI

Įveikti numatytą atstumą iki galo, nesistengiant lenktyniauti.

Sudominti bėgimo akcija kuo daugiau šeimų ir darbuotojų.

Pajausti bėgimo kartu malonumą.

(Žr. galerijoje)

 

 

 

 

 
 
SLAVŲ MOZAIKA

2016-05-05, 10.00 val. vyks festivalis „Slavų mozaika“ (nuostatai čia).

 
 
PRAKTIKUMAS „JUOKŲ DIENOS ORGANIZAVIMAS LOPŠELYJE-DARŽELYJE“

2016-04-01, 9.00 val. lopšelyje-darželyje vyks kvalifikacijos tobulinimo praktikumas „Juokų dienos organizavimas lopšelyje-darželyje“ (Visagino miesto pedagogams). Praktikumo organizatorės Nadežda Kostygova direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir Olga Faleeva auklėtoja metodininkė.

(Žr. galerijoje)

 
 
SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMO PROGRAMA „SVEIKATIADA“

2016 m. vasario mėn. lopšelio-darželio „Gintarėlis“ pedagogai pradėjo įgyvendinti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo veiklų programą „Sveikatiada“. Programos metu aktyviai bendradarbiausime įgyvendindami sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo veiklas. Ugdysime jaunosios kartos sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įpročius. Skleisime žinią apie sveiką gyvenimo būdą tiek savo bendruomenėse, tiek plačiojoje visuomenėje.

http://www.sveikatiada.lt/

 

 
 
1   2   3   sekantis  >>