į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
 lt  |  ru 

Naujienos
DĖL UGDYMO PROCESO ATNAUJINIMO NUO GEGUŽĖS 18 D.

                                      Gerbiami tėveliai,

       Kreipiamės į Jus, siekdami bendrų susitarimų dėl vaikų vedimo į darželį nuo 2020-05-18.

        Informuojame, kad nuo gegužės 18 d. iki 31 d. vaikų lopšelyje-darželyje galios kitokia tvarka nei įprastame režime. Kviečiame susipažinti su sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės mėn. 11 d. sprendimu Nr. V- 1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo sąlygų“.

         Įstaigos darbo laikas nuo 7.00 iki 17.30 val. (prailgintos grupės nebus).

        Vykdant vaikų priėmimą bus laikomasi tokios tvarkos:

        -  Vaikus atvedantys tėvai turi turėti veidą ir nosį dengiančias priemones.
     -  Atvykus į įstaigą, prašome dezinfekuoti rankas. Prie visų įstaigos įėjimų bus padėtos dezinfekcinės priemonės, jos prieinamos visiems įeinantiems į įstaigą. Prašome jomis naudotis.
    - Vaikų priėmimas bus vykdomas per vienas pagrindinio įėjimo duris.Vaikų sveikatos būklę tikrins Rokiškio rajono savivaldybės sveikatos biuro sveikatos priežiūros specialistas. Todėl labai prašome paaiškinti vaikams iš anksto šią procedūrą, kad nesukelti didelio streso.
     - Nepriimsime vaikų, kurių kūno temperatūra atvykimo metu bus aukštesnė nei 37,3 arba turės išorinių ligos požymių (pasunkėjęs kvėpavimas, sloga, čiaudulys, kosulys) ar kitų požymių,nurodytų   Lietuvos    higienos normose  HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.
     - Susidarius didesniam atėjusių skaičiui, prašome palaukti ir laikytis saugių atstumų.

    - Prie durų vaikus pasitinka darbuotojai ir juos palydi į grupes. Tėveliai į darželio patalpas neileidžiami.
    - Draudžiama vaikams į lopšelį-darželį atsinešti žaislus ar kitas priemones iš namų.
    - Informuojame, kad dėl darbuotojų, galinčių dirbti karantino metu, pasikeitimų, grupėse gali dirbti kitos auklėtojos  ir padėjėjos nei buvo iki karantino. Dėl įstaigoje dirbančių nemažai rizikos grupėje esančių darbuotojų galime atidaryti ne visas grupės, todėl grupes jungsime. Apie tai Jus iš anksto informuos grupių auklėtojos.
    - Ugdymo proceso metu išryškėjus bent menkiausiems vaiko sveikatos negalavimams Jūs būsite informuoti ir turėsite skubiai paimti vaiką iš įstaigos.

       Apie neatvykimą ir su vaiko sveikata susijusią informaciją, kuri aktuali priėmimui, prašome iki 8.30 val. informuoti auklėtojas arba darželio administraciją tel. 8 386 72 394; 8 386 74 520 arba  el.paštu gintarelis@sugardas.lt

     Tikimės supratingumo ir tolerancijos, nes pasikeitimų dėl esamos situacijos gali būti kasdien, bet padarysime viską, kad kuo anksčiau apie juos sužinotumėte ir patirtumėte mažiau nepatogumų.

     Labai tikimės abipusiai laikytis susitarimų ir tokiu būdu apsaugosime vaikus ir vieni kitus.  

                                                                                      Direktorė Aušra Šileikienė

 
 
DĖL 1,2 PROC. PARAMOS

                                         DĖMESIO!!!

       PARAMĄ DĖL 1,2 PROC. GALIMA SKIRTI IKI 2020 M. LIEPOS 1 D.

 

Prasidėjo visuotinis metinių deklaracijų laikas už 2019 m.

Kreipiuosi į visus tėvelius, darbuotojus ir kitus žmones prijaučiančius mūsų vaikų lopšeliui- darželiui ir prašau savo 1,2 proc. pajamų mokesčio arba nors dalį šio procento

skirti mūsų vaikų lopšeliui-darželiui.

Kad užpildyti deklaraciją Jums reikia žinoti tik mūsų lopšelio-darželio pavadinimą ir

lopšelio-darželio kodą.

Štai ši informacija:

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“, į. k. 190231011.

Daugiau informacijos galima rasti https://www.vmi.lt/cms/gpm-dalis-paramai

Tikimės Jūsų pagalbos ir paramos.

Prašome  pakvieskite savo draugus, pažįstamus pervesti savo 1,2 proc.

į mūsų vaikų lopšelio-darželio  sąskaitą.

                

 

 
 
Informacija

 
 
Informacija

 
 
2020-04-27 INFORMACIJA

SVARBI INFORMACIJA TĖVELIAMS

 

KAS GALI GRĮŽTI Į DARŽELĮ?

VAIKAI, kurių atstovai (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai) KARANTINO LAIKOTARPIU neturi galimybės vaikų prižiūrėti namuose ir negali dirbti nuotoliniu būdu.

KAS NEGALI GRĮŽTI Į DARŽELĮ?

VAIKAI, kurie serga lėtinėmis ligomis;

VAIKAI, kurie gyvena su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms;

VAIKAMS, KURIEMS PASIREIŠKIA:

KARŠČIAVIMAS 37,3 C ir daugiau;

ŪMIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ POŽYMIAI (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas);

ŪMIŲ ŽARNYNO INFEKCIJŲ POŽYMIAI (pvz. viduriavimas, vėmimas)

KITŲ UŽKREŽIAMŲJŲ LIGŲ POŽYMIAI (pvz., bėrimai ir pan.);

TOKIE VAIKAI NEBUS PRIIMAMI Į DARŽELĮ!!!

 
 
1   2   3   4   10  sekantis  >>