Struktūra ir kontaktai » Lopšelio-darželio darbo taryba

Liolia Pazniak, priešmokyklinio ugdymo pedagogė (pirmininkė)

Aldona Adomavičienė, sekretorė-archyvarė (sekretorė)

Olga Kozlova, logopedė