AŠ IR KNYGA

Visi žino, kad knyga skatina vaiką domėtis jį supančiu pasauliu, turi didžiulę įtaką kalbai, žodyno turtinimui ir mąstymui.

Mūsų lopšelio-darželyje sukurtos sąlygos vaikų komunikavimo kompetencijos įgūdžių ugdymui. Grupėse yra daug įvairių knygų, jų skaičius nuolat atnaujinamas, pedagogai neretai skaito vaikams, ugdytiniai patys dažnai varto knygeles, domisi iliustracijomis, skaitymu, nori, kad jiems paskaitytų. Vaikai mėgsta deklamuoti eilėraštukus.

Kovo mėnesį grupių „Gandriukas“ ir „ Trobelė“ vaikai su mokytojomis

J. Zotova ir O. Faleeva dalyvavo projekte „Aš ir knyga“. Projektą organizavo  Zarasų „Lakštingalos“  mokykla ir Zarasų švietimo pagalbos tarnyba. Jo tikslas – užtikrinti, kad vaikai  augtų apsupti knygų, skaitymą paversti neatsiejama vaikų kasdienybės ir gyvenimo dalimi, organizuojant vaikams patrauklų  ugdymo procesą, panaudojant įvairias ugdymo formas, ieškant alternatyvių skaitymo būdų.

Dalyvavimas tokiuose projektuose skatina bendradarbiavimą tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų.

Mokytojos J. Zotova ir O. Faleeva

Jūsų nuomonė

Paieška svetainėje

Steigėjas

Steigėjas

Partneris

Partneris

Projektai

Projektai

Archyvas

Informacinis rėmėjas

Informacinis rėmėjas

Visagino lopšelis-darželis „Gintarėlis“
Įstaigos kodas – 190231011
A. s. – LTXXXXXXXXXXXXXX
Bankas – XXXXXXXXX

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Aušra Šileikienė – direktorė

Draugystės g. 19, LT-21311  Visaginas
Tel. (8 386)  74 520 (direktorė)
Tel. (8 386)  72 394 (raštinės vedėja)
El. p. gintarelis@sugardas.lt

2021 © Visagino l-d „Gintarėlis“
KALBA