Tvarkos ir aprašai

Darbo apmokėjimo sistema, 2022 m.

Psichologinio smurto ir mobingo politika

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Darbo laiko apskaitos ir darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas

Finansų kontrolės taisyklės

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka

Tvarkos, taisyklės

Vidaus kontrolės politika

Vidaus tvarkos taisyklės

Civilinės saugos mokymų tvarkos aprašas, Gintarėlis

Dokumentų valdymo tvarkos aprašas

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas

Darbuotojų metinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Atlyginimo už ugdymo ir ūkio reikmes lopšelyje-darželyje naudojimo tvarka

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos arašas

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

Vaiko geroves komisijos darbo reglamentas

Vaikų ugdymo dienų lankomumo apskaitos aprašas

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Prašymas dėl nuotolinio darbo, forma

Informacija atnaujinta — 2022-03-10 | << ATGAL

Paieška svetainėje

Steigėjas

Steigėjas

Partneris

Partneris

Projektai

Projektai

Archyvas

Informacinis rėmėjas

Informacinis rėmėjas

Visagino lopšelis-darželis „Gintarėlis“
Įstaigos kodas – 190231011
A. s. – LT267300010002619946
Bankas – Swedbank

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Aušra Šileikienė – direktorė

Draugystės g. 19, LT-31211  Visaginas
Tel. (8 386)  74 520 (direktorė)
Tel. (8 386)  72 394 (raštinės vedėja)
El. p. gintarelis@sugardas.lt

2022 © Visagino l-d „Gintarėlis“
KALBA