Tvarkos ir aprašai

Vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas

Darbuotojų maitinimosi tvarkos aprašas

Darbo apmokėjimo sistema, 2023-01- 01

Elektroninio dienyno naudojimo tvarkos aprašas

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Vaikų ugdymo dienų lankomumo apskaitos aprašas

Psichologinio smurto ir mobingo politika

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Darbo laiko apskaitos ir darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas

Finansų kontrolės taisyklės

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka

Vidaus kontrolės politika

Vidaus tvarkos taisyklės

Civilinės saugos mokymų tvarkos aprašas, Gintarėlis

Dokumentų valdymo tvarkos aprašas

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas

Darbuotojų metinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Vaiko geroves komisijos darbo reglamentas

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas, 2022 m.

Prašymas dėl darbo nuotoliniu būdu, 2022 m.

Informacija atnaujinta — 2024-01-24 | << ATGAL

Paieška svetainėje

Steigėjas

Steigėjas

Partneris

Partneris

Projektai

Projektai

Archyvas

Informacinis rėmėjas

Informacinis rėmėjas

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“
Įstaigos kodas – 190231011
A. s. – LT267300010002619946
Bankas – „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Direktorė – Aušra Šileikienė

Draugystės g. 19, Visaginas 31211
Tel. +370 386  74 520
Tel. +370 386  72 394
El. p. gintarelis@visaginasgintarelis.lt

2024 © Visagino l-d „Gintarėlis“
KALBA