Laisvos darbo vietos

REIKALINGI MOKYTOJO PADĖJĖJAI

Data: 2022-09-26

Visagino vaikų lopšeliui-darželiui „Gintarėlis“ reikalingi mokytojų padėjėjai darbui su specialiųjų poreikių vaikais. Siūlome darbą mokytojo padėjėjams (nuo 0,5-1 etato) teikti pagalbą ikimokyklinio amžiaus vaikams. REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS: 1. Išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis. 2. Gebėjimas bendrauti su specialiųjų poreikių vaikais, turėjimas žinių apie jų sutrikimų specifiką. 3. Gebėjimas dirbti su vaikais padedant jiems įsisavinti mokomąją […]

REIKALINGAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJAS (AUKLĖTOJAS)

Data: 2022-01-14

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo  pareigoms eiti. Darbo krūvis – ne mažiau 18 val. per savaitę (ne mažiau 0,5 etato). Mokytojo pareigybės lygis – A2  Ugdomoji kalba– rusų kalba Reikalingas ikimokyklinio ugdymo mokytojas atranka, Gintarėlis

REIKALINGAS SOCIALINIS PEDAGOGAS

Data: 2021-12-30

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ skelbia atranką socialinio pedagogo pareigoms eiti. Darbo krūvis – 0,4 etato. Pareigybės lygis – A2. Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam socialiniam pedagogui: 1. įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją; įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir pedagogo ar socialinio pedagogo kvalifikaciją; baigęs socialinės pedagogikos studijų programą aukštojoje […]

REIKALINGAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJAS

Data: 2021-12-30

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo (lietuvių kalbos mokytojo) pareigoms eiti. Darbo krūvis – 36 val. per savaitę (1 etatas). Mokytojo pareigybės lygis – A2. Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam mokytojui: 1. turi būti baigęs ikimokyklinio ugdymo, lietuvių kalbos ar pradinio ugdymo pedagogų rengimo programą (įgytas aukštasis ar aukštesnysis iki 2009 metų, […]

SKELBIAMAS KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS EITI

Data: 2021-12-16

Visagino vaikų lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ organizuojamas konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas Konkurso skelbimas Skelbiamo konkurso nuoroda https://portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-ugdymui-1223-1227-322;756960.html Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas Skelbimas Nr.75696

SKELBIAMAS KONKURSAS VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGOMS EITI

Data: 2021-04-21

Visagino vaikų lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ organizuojamas konkursas vyriausiojo buhalterio pareigoms eiti. Vyr.buhalterio pareigybė Skelbimo nr.70099 Skelbiamo konkurso nuoroda.

Paieška svetainėje

Steigėjas

Steigėjas

Partneris

Partneris

Projektai

Projektai

Archyvas

Informacinis rėmėjas

Informacinis rėmėjas

Visagino lopšelis-darželis „Gintarėlis“
Įstaigos kodas – 190231011
A. s. – LT267300010002619946
Bankas – Swedbank

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Aušra Šileikienė – direktorė

Draugystės g. 19, LT-31211  Visaginas
Tel. (8 386)  74 520 (direktorė)
Tel. (8 386)  72 394 (raštinės vedėja)
El. p. gintarelis@sugardas.lt

2023 © Visagino l-d „Gintarėlis“
KALBA