Asmens duomenų apsauga

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Sutarties pagrindu UAB „Sabelija” yra priskirtos Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

  • adresas: Laisvės pr. 77B, Vilnius arba Rūtų g. 4, Klaipėda
  • el. paštas bdar@sabelija.lt
  • tel. Nr. +370 638 38 538, +370 527 58 866, +370 463 82 000
Informacija atnaujinta — 2022-09-01 | << ATGAL

Paieška svetainėje

Steigėjas

Steigėjas

Partneris

Partneris

Projektai

Projektai

Archyvas

Informacinis rėmėjas

Informacinis rėmėjas

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“
Įstaigos kodas – 190231011
A. s. – LT267300010002619946
Bankas – „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Direktorė – Aušra Šileikienė

Draugystės g. 19, Visaginas 31211
Tel. (8 386)  74 520
Tel. (8 386)  72 394
El. p. gintarelis@visaginasgintarelis.lt

2023 © Visagino l-d „Gintarėlis“
KALBA