Asmens duomenų apsauga

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“, įstaigos kodas 190231011, adresas: Draugystės g. 19, Visaginas 31211, asmens duomenis tvarko vadovaudamasis (BDAR) Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Sutarties pagrindu MB „Dejuris” yra priskirtos Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

  • adresas: Švitrigailos g. 11K-109, Vilnius
  • el. paštas info@dejuris.lt
  • tel. Nr. +370 638 38 538.
Informacija atnaujinta — 2024-01-15 | << ATGAL

Paieška svetainėje

Steigėjas

Steigėjas

Partneris

Partneris

Projektai

Projektai

Archyvas

Informacinis rėmėjas

Informacinis rėmėjas

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“
Įstaigos kodas – 190231011
A. s. – LT267300010002619946
Bankas – „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Direktorė – Aušra Šileikienė

Draugystės g. 19, Visaginas 31211
Tel. +370 386  74 520
Tel. +370 386  72 394
El. p. gintarelis@visaginasgintarelis.lt

2024 © Visagino l-d „Gintarėlis“
KALBA