REIKALINGI MOKYTOJO PADĖJĖJAI

Visagino vaikų lopšeliui-darželiui „Gintarėlis“ reikalingi mokytojų padėjėjai darbui su specialiųjų poreikių vaikais. Siūlome darbą mokytojo padėjėjams (nuo 0,5-1 etato) teikti pagalbą ikimokyklinio amžiaus vaikams.

REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS:
1. Išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis.
2. Gebėjimas bendrauti su specialiųjų poreikių vaikais, turėjimas žinių apie jų sutrikimų specifiką.
3. Gebėjimas dirbti su vaikais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis ir kt.
4. Gebėjimas bendradarbiauti su ikimokyklinio ugdymo mokytoju, specialiuoju pedagogu, kitais specialistais ir vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. XIII-198 valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu. Koeficientas nuo 4,7.

PRETENDENTAS PRIVALO PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS:
1. prašymą;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
4. gyvenimo aprašymą;
5. kitus, mokytojo padėjėjo nuomone, svarbius dokumentus (neprivaloma).
Pretendentų pranašumai:
1. pedagoginio darbo, mokytojo padėjėjo, socialinio darbuotojo darbo patirtis;
2. ankstesnių darbdavių rekomendacijos.

Dokumentai priimami iki 2022 m. spalio 3 d.
Dokumentai priimami raštinėje arba siųsti el. p. gintarelis@sugardas.lt
Pasiteirauti telefonu 74520 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

Atrankos būdas – pokalbis. Apie tikslesnį pokalbio laiką bus informuojama asmeniškai.

Aušra Šileikienė
Direktorė

Jūsų nuomonė

Paieška svetainėje

Steigėjas

Steigėjas

Partneris

Partneris

Projektai

Projektai

Archyvas

Informacinis rėmėjas

Informacinis rėmėjas

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“
Įstaigos kodas – 190231011
A. s. – LT267300010002619946
Bankas – „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Direktorė – Aušra Šileikienė

Draugystės g. 19, Visaginas 31211
Tel. +370 386  74 520
Tel. +370 386  72 394
El. p. gintarelis@visaginasgintarelis.lt

2024 © Visagino l-d „Gintarėlis“
KALBA