DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VISAGINO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGAS

Informuojame, kad nuo 2023 m. priėmimas į Visagino savivaldybės bendrojo, ikimokyklinio ugdymo ir neformaliojo švietimo bei sporto įstaigas vykdomas tik centralizuotai – per Asmenų registravimo į švietimo ir sporto įstaigas informacinę sistemą.

Vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai) prašymus teikia prisijungdami prie Asmenų registravimo į švietimo ir sporto įstaigas informacinės sistemos https://mr.visaginas.lt (prisijungimas vyksta per elektroninius valdžios vartus). Prašymo teikėjas vienu metu gali rinktis ne daugiau kaip dvi ikimokyklinio ugdymo arba bendrojo ugdymo įstaigas, įrašant jas pirmumo tvarka.

Pagrindinis prašymų priėmimas į pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo klases 2023–2024 mokslo metams vyks iki 2023 m. balandžio 15 d., vėliau vyks papildomas priėmimas tik į laisvas vietas klasėse.

Informacija dėl vaikų/mokinių priėmimo į neformaliojo švietimo ir sporto įstaigas (įskaitant ir ikimokyklinio ugdymo) bus paskelbta artimiausiu metu.

Kadangi šiuo metu vyksta klasių komplektavimas 2023-2024 mokslo metams, atliekama įstaigų duomenų tvarkytojų autentifikacija, prašytume gyventojus iki sausio 25 d. vaikų neregistruoti.

Daugiau informacijos apie mokinių priėmimą rasite Visagino savivaldybės interneto svetainėje www.visaginas.lt (aktuali rubrika – Švietimas).

Jūsų nuomonė

Paieška svetainėje

Steigėjas

Steigėjas

Partneris

Partneris

Projektai

Projektai

Archyvas

Informacinis rėmėjas

Informacinis rėmėjas

Visagino lopšelis-darželis „Gintarėlis“
Įstaigos kodas – 190231011
A. s. – LT267300010002619946
Bankas – Swedbank

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Aušra Šileikienė – direktorė

Draugystės g. 19, LT-31211  Visaginas
Tel. (8 386)  74 520 (direktorė)
Tel. (8 386)  72 394 (raštinės vedėja)
El. p. gintarelis@sugardas.lt

2023 © Visagino l-d „Gintarėlis“
KALBA