KVIEČIAME VAIKUČIUS

Vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ teikia kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą rusų kalba. Įstaigoje sudarytos tinkamos sąlygos vaikų ugdymui(si) ir saviraiškai. Kartu su visu kolektyvu siekiame kad ugdymo(si) procesas būtų kokybiškas ir vykdomas saugioje bei sveikoje aplinkoje, kad būtų tenkinami vaikų poreikiai.

Darželyje dirba didelę darbo patirtį turintys pedagogai, teikiamos logopedo, specialiojo ir socialinio pedagogų bei psichologo paslaugos. 2021-2022 mokslo metais veikė Futboliuko, Mažojo architekto ir anglų kalbos būreliai.

Kviečiame vaikučius, gimusius 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ir 2021 metais, lankyti mūsų ugdymo įstaigą 2022-2023 mokslo metais.

Daugiau informacijos tel. (8 386) 74 520. Prašymai priimami darbo dienomis arba atsiunčiami el.p. gintarelis@sugardas.lt

Jūsų nuomonė

Paieška svetainėje

Steigėjas

Steigėjas

Partneris

Partneris

Projektai

Projektai

Archyvas

Informacinis rėmėjas

Informacinis rėmėjas

Visagino lopšelis-darželis „Gintarėlis“
Įstaigos kodas – 190231011
A. s. – LT267300010002619946
Bankas – Swedbank

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Aušra Šileikienė – direktorė

Draugystės g. 19, LT-31211  Visaginas
Tel. (8 386)  74 520 (direktorė)
Tel. (8 386)  72 394 (raštinės vedėja)
El. p. gintarelis@sugardas.lt

2022 © Visagino l-d „Gintarėlis“
KALBA